noutati

Mesaj de Ziua Mondială a Teatrului - 27 MARTIE

 Carlos CELDRÁN, Cuba

Înainte de trezirea mea întru teatru, maeştrii mei erau deja acolo. Îşi construiseră lăcaşurile şi poetica pe vestigiile propriilor vieţi. Mulţi dintre ei rămân necunoscuţi sau ne vizitează rareori amintirile: au lucrat în taină, în liniştea smerită a sălilor de repetiţie şi-n sălile de spectacole umplute până la refuz de spectatori. Pentru ca, pe nesimţite, la capătul multor ani de muncă presăraţi cu realizări extraordinare, să se facă nevăzuţi şi să dispară. Când am înţeles că profesia mea, că destinul meu personal este acela de a le călca pe urme, am înţeles totodată că am moştenit de la ei tradiţia aceasta sfâşietoare şi unică de a trăi prezentul fără nicio altă speranţă decât atingerea transparenţei unui moment irepetabil. Momentul în care te întâlneşti cu celălalt în întunericul sălii de teatru, protejaţi doar de adevărul unui gest, al unui cuvânt revelator.
Patria mea teatrală este definită prin astfel de momente de întâlnire cu spectatorii care vin în sălile noastre seară de seară, din colţurile cele mai diverse ale oraşului meu, pentru a ne însoţi şi a împărţi cu noi câteva ore, câteva minute. Din momentele acestea unice îmi clădesc eu viaţa, când încetez să mai fiu eu, să mai sufăr pentru mine însumi şi când renasc şi înţeleg rostul autentic al meseriei de a face teatru: să trăieşti clipe efemere de adevăr pur, când ştii că tot ceea ce spui şi faci sub lumina proiectoarelor este adevărat şi reflectă eul tău cel mai profund şi mai personal. Patria mea teatrală, a mea şi a actorilor mei, se ţese din toate aceste momente în care lăsăm deoparte măştile, retorica, teama de a fi cei ce suntem, şi ne dăm mâinile în întuneric. 
Tradiţia în teatru este una orizontală. Nimeni nu poate afirma că în teatru există un centru al lumii, care ar fi un oraş sau un edificiu privilegiat. Teatrul, aşa cum mi-a fost dat mie să-l percep, se propagă urmând o geografie invizibilă ce amestecă vieţile celor care fac teatru cu arta teatrală, într-un gest unificator. Toţi maeştrii teatrului mor cu momentele lor irepetabile de luciditate şi de frumuseţe, toţi se duc în acelaşi fel, fără ca nicio altă transcendenţă care să-i apere şi să-i facă iluştri. Maeştrii teatrului ştiu asta, nicio recunoaştere nu este mai preţioasă decât certitudinea ce stă la rădăcina muncii noastre: să creezi momente de adevăr, de ambiguitate, de forţă, de libertate în mijlocul celei mai mari precarităţi. Nimic nu le va supravieţui dincolo de însemnările despre munca lor şi de înregistrările video sau foto care vor reda doar o palidă idee a ceea ce au făcut. Dar ceea ce va lipsi mereu din aceste înregistrări este răspunsul silenţios al publicului, care înţelege într-o clipă că ceea ce se petrece nu poate fi nici tradus, nici regăsit în afară, că adevărul împărtăşit aici este o experienţă de viaţă, preţ de câteva secunde mai diafană decât viaţa însăşi.
Când am înţeles că teatrul este o patrie în sine, un imens teritoriu ce cuprinde lumea toată, a luat naştere înlăuntrul meu o hotărâre, care era totodată o eliberare: nu trebuie să te depărtezi, nici să te mişti din locul unde te afli, nu trebuie să fugi şi nici să te deplasezi. Publicul este acolo unde exişti tu. Acolo îţi sunt alături colegii de care ai nevoie. Acolo, în afara căminului tău, se găseşte toată realitatea ta zilnică, opacă şi impenetrabilă. Şi-atunci lucrezi din aparenta imobilitate în care te afli, pentru a construi una dintre cele mai măreţe călătorii, ca să refaci Odiseea, legendara călătorie a argonauţilor: eşti un călător imobil care nu încetează să accelereze densitatea şi rigiditatea lumii tale reale. Călătoria ta este către clipă, către moment, către întâlnirea irepetabilă cu cei asemenea ţie. Călătoria ta este către ei, către inima lor, către subiectivitatea lor. Călătoreşti prin ei, prin emoţiile lor, prin amintirile lor pe care tu le trezeşti şi le pui în mişcare. Călătoria ta e vertiginoasă, nimeni n-o poate măsura sau reduce la tăcere. La fel cum nimeni nu o va recunoaşte la justa valoare. E o călătorie prin imaginarul poporului tău, o sămânţă plantată în pământul cel mai îndepărtat: conştiinţa civică, etică şi umană a spectatorilor tăi. De aceea eu sunt statornic, veşnic legat de propriul cămin, printre cei apropiaţi mie, într-o aparentă nemişcare, muncind zi şi noapte, pentru că eu posed secretul vitezei.

Traducere din spaniolă de Ligia Soare 
 
Biografia autorului mesajului de Ziua Mondială a Teatrului 2019, Carlos CELDRÁN, Cuba
Versiunea în limba română a textului original în spaniolă
 
 
Regizor de teatru, dramaturg, profesor de teatru, profesor universitar.Carlos Celdrán este regizor, dramaturg şi profesor universitar cu o activitate premiatăşi vast apreciată. Trăieşte şi lucrează în Havana, Cuba, şi îşi prezintă opera în lumeaîntreagă. Născut   în   1963   la   Havana,   Carlos   Celdrán   şi-a   perfecţionat   pentru   prima   datăpasiunea   pentru   teatru   şi   competenţele   în   acest   domeniu   în   cadrul   InstitutuluiSuperior de Arte din Havana, unde a primit licenţa în Arte Performative. După ceabsolvit cu înaltă distincţie în 1986, a început imediat să-şi pună cunoştinţele înpractică,   fiind   mai   întâi   consultant   rezident,   apoi   director   de   scenă   rezident   alTeatrului Buendía din Havana. A ocupat această poziţie până în 1996, când a hotărât că este momentul potrivitpentru a-şi crea propria trupă de teatru, Argos Teatro, azi cunoscută şi apreciată înîntreaga  lume.  Trupa   activează   tot   în   Havana,   Cuba,   şi  a   cunoscut   un   succesextraordinar cu interpretări ale clasicilor europeni, opere de teatru lationamericanecontemporane şi producţii originale sub conducerea expertă a lui Carlor Celdrán încalitate de director de scenă. Reprezentaţiile trupei Argas Teatro au dat un suflu nou canonului teatrului europeanmodern, prin punerea în scenă a unor piese de Brecht, Beckett, Ibsen şi Strindberg,aducând cultura şi preferinţele europenilor în faţa publicului latinoamerican. Au adusîn   prim-plan   şi   dramaturgii   cubanezi,   prin   producţii   ale   artiştilor   locali   precumGonzález Melo, în multiple ocazii. Tocmai această fuziune a diferitelor culturi a ajutatArgos Teatro să devină una dintre cele mai importante trupe de teatru din Cuba şi săfie apreciată peste graniţe. Jocul său actoricesc, în căutarea unui limbaj comun întreartele spectacolului, este apreciat drept o iniţiativă de a aduce împreună culturilelumii.Punctul culminant al activităţii companiei îl reprezintă producţia Diez Milliones („Zecemilioane”),   piesă   scrisă   şi   regizată   chiar   de   Carlos   Celdrán   şi   care   a   câştigatrecunoaşterea criticii atât în  Cuba, cât şi la nivel internaţional. Cea  mai recentă
reprezentaţie,  Misterios y pequeñas piezas  („Mistere şi piese mici”), din 2018, deasemenea scrisă şi regizată de Carlos Celdrán, s-a bucurat de o primire la fel debună. Toate aceste realizări pentru Cuba şi teatrul internaţional i-au adus lui Carlos Celdránrecunoaştere, premii  şi  aplauze  în  numeroase ocazii.  A  primit  de  mai  multe  oriPremiul Criticilor de Teatru din Cuba, categoria Cea mai bună punere în scenă: de16 ori între 1988 şi 2018. Dincolo de aprecierea criticilor, a câştigat recunoaştereapropriei ţări şi a lumii, prin acordarea Distincţiei Naţionale a Culturii Cubaneze în2000 şi a Premiului Naţional al Teatrului din Cuba în 2016, printre multe altele. De-a lungul remarcabilei sale cariere, Carlos Celdrán a rămas dedicat misiunii salede a-i inspira şi a-i ajuta pe ceilalţi, activând ca profesor în instituţii de rang înalt dinCuba, America de Sud şi Europa. S-a preocupat constant să-şi îmbunătăţească şisă-şi   aprofundeze   cunoştinţele,   obţinând   titlul   de   Master   în   2011   din   parteaInstitutului Universitar de Dans 'Alicia Alonso' din cadrul Universităţii Rey Juan Carlosdin Madrid. Abilităţile pedagogice i-au permis lui Carlos Celdránsă se alăture facultăţii InstitutuluiSuperior de Arte din Cuba, unde predă de peste 20 de ani, şi să conducă Masterulde   Regie   de   teatru   din   2016   încoace,   transmiţând   cunoştinţele   sale   viitoarelorgeneraţii de creatori de teatru cubanez. În acelaşi timp, continuă să-şi concretizezeexpresia artistică prin piesele pe care le scrie şi le pune în scenă cu Argos Teatro. 
 

Newsletter

Reteaua Marea Neagra
  • PARTENER OFICIAL


  • ImpactFM
  • Leviathan

© Teatrul National Iasi - 2012 Toate drepturile rezervate.