noutati

Anunț: examene de promovare în grade și trepte profesionale

TEATRUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IAȘI organizează examene de promovare în grade și trepte profesionale în conformitate cu prevederile H.G.286 / 2011, actualizată 
pentru următoarele posturi:

- Actor Studii Superioare -  Grad profesional IA - 7 posturi – data examenului 31 august 2017;
- Merceolog – studii medii - Treapta profesională IA     - 1 post – data examenului 31 august 2017.
Examenul de promovare în grade și trepte profesionale se organizează în conformitate cu:
- Bugetul aprobat pe anul 2017 
- Referatele de evaluare întocmite de către șefii de compartimente și aprobate de către directorul instituției
Condiții de participare :
a) o vechime de minim 3 ani în treapta sau gradul profesional din care promovează:
b) au obținut calificativul BINE sau FOARTE BINE, la evaluarea profesională individuală, cel putin de 2 ori in ultimii 3 ani;
         Pentru actori grad prof.  IA:
- Vechime minimă în specialitate –  minimum 15 ani;

Calendarul concursurilor și probele de concurs : 
- pentru postul de actor grad prof. IA – proba  selecție dosare de presă pentru activitatea desfașurată în ultimii 2 ani; ( participare la festivaluri, cronici);
- minimum 3 premiere  in anul 2016 și 30 spectacole jucate  - examenul se va desfășura în data de 31 .07. 2017 – ora 10. 00, la sediul instituției;
- interviul se va desfăsșura în data de 31.08.2017 la sediul instituției,  ora 11. 00 ;
- pentru postul de merceolog  – proba scrisă - se va desfășura în data de  31.08. 2017 – orele 10 , 00 la sediul instituției;
- interviul se va desfasura in data de 31.08. 2017 la sediul institutiei, ora 12. 00.

BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN:

- Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- Norme de aplicare conf. H.G. nr. 395/2016. 

Persoanele interesate vor depune la compartiment Resurse Umane cerere de participare la examen.
Verificarea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale va fi făcută de o comisie de examinare numită de directorul general al instituției.
Dosarele de concurs se vor depune la compartiment Resurse Umane și Salarizare până la data de 30.08.2017, ora 14.00.
 

Newsletter

Reteaua Marea Neagra
  • ImpactFM

© Teatrul National Iasi - 2012 Toate drepturile rezervate.