noutati

Anunț examen de promovare în grad profesional

 
TEATRUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI IAȘI
OrganizeazĂ examen de promovare in grad  profesional În conformitate cu prevederile H.G.1336 / 2022 ,
Pentru următoarele posturi : 

 

- Secretar literar -  S grad profesional IA - 1 post – data examenului -  27.01.2023
Examenul de promovare în grad profesional se organizează în conformitate cu :
 

-          Bugetul aprobat pe anul 2022 
 

-          Referatul de evaluare întocmit de către șeful  de compartiment  și aprobat de către directorul institutiei 

 

Conditii de participare :
a)       o vechime de minim 3 ani in treapta sau gradul profesional din care promovează:
b)       au obtinut calificativul BINE  sau FOARTE BINE la evaluarea profesională individuală cel putin de 2 ori în ultimii 3 ani;
c)       Examenul de promovare va consta intr-o probă scrisă și  se va avea loc  în data de 27.01. 2023 – ora 10 , 00 la sediul institutiei;
    

 

 

Bibliografia concursului pentru avansare în grad profesional - secretar literar Grad profesional IA  :

 

 

 

George Banu – Ultimul sfert de secol teatral. O panoramă subiectivă
Becuț  Anda, Chelcea Liviu, Dobre Lucian, Diagnoza sectorului cultural
Corbeanu Aura, Formare și reformare prin teatru
Ghițulescu Mircea, Istoria literaturii române . Dramaturgia
Grămadă Ilie, Monografia Teatrului Național Iași
Hubert, Marie-Claude, Marile teorii ale teatrului     
Kein Armin, Managementul proiectelor culturale   
Mandea, Nicolae,Teatralitatea-un concept contemporan
Pavis, Patrice, Dicţionar de teatru
Popescu Marian, Oglinda spartă  
Runcan Miruna, Modelul teatral românesc 
Ubersfeld, Anne, Termenii cheie ai analizei teatrului  
Zamfirescu, Ion - Istoria universală a teatrului  
Zecheru Vasile, Management în cultură  
***Dialogul neîntrerupt al teatrului în secolul XX. De la Caragiale la Brecht
*** Istoria Teatrului în România, vol. I-III   
Tonitza- Iordache, Mihaela, Banu, George, Arta Teatrului     

Persoanele interesate vor depune la compartiment Resurse Umane cerere de participare la examen.   
Verificarea aptitudinilor si cunostintelor profesionale va fi facuta de o comisie de examinare numita de directorul general al institutiei .
Cererea de participare la examenul  de promovare in grad profesional se va  depune la compartiment Resurse Umane și Salarizare până la data de 26.01.2023, ora 14, 00.
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                 
                                                                                 
 

 

 

 

                                                                         

 

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Reteaua Marea Neagra
  • PARTENER OFICIAL


  • ImpactFM
  • Leviathan

© Teatrul National Iasi - 2012 Toate drepturile rezervate.